Category Archives: Uncategorized @vi

HỘI TẾT VĂN HÓA CỔ TRUYỀN MINH TRÂN – XUÂN ĐINH DẬU 2017

ĐINH DẬU TẾT FESTIVAL HỘI TẾT VĂN HÓA CỔ TRUYỀN MINH TRÂN XUÂN ĐINH DẬU 2017 2/1 – 21/1 ( 5 – 24 THÁNG CHẠP, BÍNH THÂN) VIDEO Doanh Nhân Việt Kiều Đón Xuân Trên Quê Hương Hội Tết Minh Trân Ngày 6/1 (Mùng 9 Tháng Chạp) Ngày 13/1 (16 tháng Chạp) Ngày 17/1 (20 […]