Lớp đào tạo tiếng Nhật - CLB tiếng Nhật tại Vườn Minh Trân

Lớp đào tạo tiếng Nhật – CLB tiếng Nhật tại Vườn Minh Trân (theo yêu cầu đào tạo nhân sự từ các Công Ty Nhật Bản – chuyên sâu về các lĩnh vực CNTT và làm việc tại Nhật)
 
Minh Trân – Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam
03/05/2024