ĐINH DẬU TẾT FESTIVAL
HỘI TẾT VĂN HÓA CỔ TRUYỀN MINH TRÂN
XUÂN ĐINH DẬU 2017
2/1 – 21/1 ( 5 – 24 THÁNG CHẠP, BÍNH THÂN)

Ngày 6/1 (Mùng 9 Tháng Chạp)

Ngày 13/1 (16 tháng Chạp)

Ngày 17/1 (20 tháng Chạp)

Ngày 19/1 (22 tháng Chạp)

Ngày 20/1 (23 tháng Chạp)

Ngày 21/1 (24 tháng Chạp)