Vườn Minh Trân sẽ trở thành một khu đa chức năng
với các sứ mệnh vì cộng đồng

Ngày 20/04/2024, Công ty Minh Trân trình bày với lãnh đạo Quận Tân Bình (Do Bí thư Lê Hoàng Hà làm trưởng đoàn) về dự án MINH TRÂN, VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM: bảo tồn & phát triển vườn Minh Trân trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa & chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – triển lãm nghệ thuật – trưng bày các sản phẩm công nghệ cao & xúc tiến thương mại;
Vườn Minh Trân sẽ trở thành một khu đa chức năng với các sứ mệnh vì cộng đồng, đúng theo những định hướng mà TS Nguyễn Trí Dũng đã xác định là một VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM, và với hy vọng sẽ có thêm thật nhiều Vườn Ươm như thế này nữa trên khắp đất nước Việt Nam; Bởi vì tương lai của đất nước này phụ thuộc vào những giấc mơ của thế hệ trẻ, nếu đánh mất những giấc mơ này chúng ta đánh mất tương lai.
“Tôi mơ chứ không mộng, những giấc mơ của Tôi và bạn bè Tôi sẽ tựa vào Văn hóa Việt Nam mà trở thành hiện thực tại Việt Nam” [TS Nguyễn Trí Dũng, TTO, 2015]
 
Minh Trân – Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam