Lễ hội Mùa Thu 2019, giao lưu văn hoá truyền thống Hida – Takayama – Mie tại vườn Minh Trân