HỘI TẾT VĂN HÓA CỔ TRUYỀN – XUÂN BÍNH THÂN 2016

BÍNH THÂN TET FESTIVAL
HỘI TẾT VĂN HÓA CỔ TRUYỀN XUÂN BÍNH THÂN 2016

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG – 23.01.2016

ĐẠI HỌC FPT – 24.01.2016

HỘI TRI THỨC – 29.01.2016

VƯỜN MINH TRÂN – 30.01.2016