VSV Angel Camp

Ngày 11, 12 tháng 6 vừa qua, tại vườn Minh Trân, cộng đồng khởi nghiệp VSV đã diễn ra buổi đào tạo kết hợp với mô hình cắm trại dành cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông qua các buổi workshop, thảo luận, các trò chơi trí tuệ, các câu chuyện chia sẻ từ khách mời, các buổi đào tạo đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, thú vị.