TRAINING WORKSHOP
INVESTMENT PROMOTION SKILLS FOR JAPAN MARKET

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
“KỸ NĂNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN”

10 – 15 February, 2014

Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, tại vườn Minh Trân đang diễn ra chương trình đào tạo “Kỹ năng xúc tiến đầu tư thị trường Nhật Bản”. Đây là kết quả trong quá trình hợp tác giữa Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang và công ty TNHH Minh Trân. Các học viên tham gia chương trình đến từ ban ngành, đoàn thể và các công ty trực thuộc tỉnh An Giang. Ngoài ra tham gia giảng dạy còn có các giám đốc, chuyên viên cấp cao đến từ các công ty Nhật bản đang đầu tư tại Việt Nam

Trong 7 ngày chương trình sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế, văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Nhật ngữ giao tiếp và các kĩ năng cần thiết cho việc xúc tiến đầu tư thương mại tại Nhật. Các học viên còn được tham quan các cơ sở, nhà máy của các nhà đầu tư Nhật Bản và các doanh nghiệp Việt Nam có liên doanh với Nhật. Đây là một cơ hội cho các cán bộ địa phương trau dồi kĩ năng và có một cái nhìn sâu sắc hơn về xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Ngày 1, 10/02:

Mr NGUYỄN TRÍ DŨNG

Văn hóa tư duy kinh doanh Nhật Bản

Ms VŨ THÚY MINH CHÂU

Nhật ngữ cơ bản

Ngày 2, 11/02:

Ms VŨ THÚY MINH CHÂU

Nhật ngữ cơ bản

Mr GOTO SADATSUGU

Nhật ngữ cơ bản

Mr ONO YOSHIHITO - Công ty Nissin

Kỹ năng xúc tiến đầu tư Nhật Bản

Mr HIROHARU MOTOHASHI - Công ty Ajinomoto

Kỹ năng xúc tiến đầu tư Nhật Bản

Ngày 3, 12/02:

Tham quan Công ty Thực phẩm NISSIN Việt Nam

Tham quan Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam

Ngày 4, 13/02:

Mr NGUYỄN TRÍ DŨNG

Văn hóa tư duy kinh doanh Nhật Bản

Ms VŨ THÚY MINH CHÂU

Nhật ngữ cơ bản

Tham quan Công ty TNHH FUJITSU Việt Nam

Ngày 5, 14/02:

Mr NGUYỄN TRÍ DŨNG

Văn hóa tư duy kinh doanh Nhật Bản

Mr TỪ MINH THIỆN

Kỹ năng xúc tiến đầu tư Nhật Bản

Sinh hoạt giao lưu
” Việt Nam và những năm 2010 – Mô hình phát triển bền vững “

Previous slide
Next slide

Ngày 6, 15/02:

Tham quan Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến

Tổng kết chương trình bồi dưỡng