Ngày Văn Hóa Tưởng Niệm TS Nguyễn Trí Dũng (lần thứ nhất)

Minh Trân tổ chức Ngày Văn Hóa Tưởng Niệm TS Nguyễn Trí Dũng (lần thứ nhất) và dự kiến sẽ diễn ra thường niên hàng năm. Cũng cùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản này (là dấu mốc khẳng định quan hệ lâu dài bền chặt giữa hai nước Việt – Nhật) vườn Minh Trân đã xây dựng và tiếp tục hoàn thiện “Trung Tâm Giao Lưu Văn Hoá Cộng Đồng & Triển Lãm – Xúc Tiến Thương Mại TP.HCM”
TS Nguyễn Trí Dũng, nằm trong số ít các trí thức việt kiều vào cuối năm 1975, được Chính phủ Việt Nam mời về hiến kế giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn sau cuộc chiến tranh; từ khi trở về Việt Nam hơn 50 năm nay TS Nguyễn Trí Dũng vẫn hàng ngày xây dựng không biết mệt mỏi một “Giấc mơ Việt Nam” cho một cộng đồng các doanh nghiệp trẻ sáng tạo trong và ngoài nước tại vườn Minh Trân, cũng nơi đây trong suốt hàng chục năm qua đã đón biết bao cá nhân & tập thể của các thế hệ trẻ, cũng từ đây đã truyền được cảm hứng khởi nghiệp và tri thức cho bao thế hệ doanh nhân của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Và đã để lại cho TP.HCM và cả đất nước Việt Nam một KHÔNG GIAN SINH HOẠT VĂN HOÁ CỘNG ĐỒNG chuẩn mực – một VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM cho các thế hệ trẻ khởi nghiệp sáng tạo, trong quá khứ 30 năm trước – hiên nay – và tương lai về sau này định hướng phát triển của Vườn Minh Trân cũng vẫn sẽ theo một mục tiêu duy nhất: Vì Cộng Đồng!
Minh Trân – Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam