Ngày Doanh Nhân 13/10 thân chúc gia đình Bình an Hạnh phúc, mọi việc thuận lợi tốt đẹp vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát triển bền vững.

Thân ái.

Minh Trân – Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam