Ngài Kunio Umeda – Đại Sứ Nhật Bản Tại Việt Nam Và Phu Nhân Viếng Thăm Vườn Minh Trân

Ngày 20/11/2016, ngài Kunio Umeda – Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và Phu Nhân viếng thăm vườn Minh Trân…