Miyagi University’s Real Asia Program in Vietnam #12

16 – 28/03/2019

Giao lưu cho một ngày mai

Những hình ảnh động đất và sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản tám năm trước có thể đi vào lãng quên. Nhưng từ ngày đó đến nay với tư cách là giáo sư Đại học Miyagi tôi đã tổ chức 12 chương trình giao lưu đào tạo tại Việt Nam, có hơn 260 sinh viên và giảng viên tham gia. Chúng tôi đi qua nhiều vùng miền Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Lạt, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hội An, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre…Trải nghiệm để xây dựng niềm tin chung tay góp sức xây dựng tương lai. Thế hệ thanh niên này có người mất nhà cửa, gia đình, và… tất cả sau thảm họa nhưng không than khóc thân phận, hết lòng xây dựng tương lai. Ít nhiều thông điệp này đã chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam.

Study Exchange for a tomorrow

Memories of earthquakes and tsunamis in Northeastern Japan eight years ago may have gone into oblivion. Since that day, as a Miyagi University professor, I have organized 12 training exchange programs in Vietnam, with more than 260 students & lecturers participated, covered many cities and provinces, including Hanoi, Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Da Lat, Hue, Quang Tri, Quang Binh, Da Nang, Hoi An, Can Tho, An Giang, Dong Thap, Ben Tre… Experiences help building trust and understanding for the future. This young generation has people who lost their homes, families, and…everything after the disaster but never blaming their fate, instead looking for the future. More or less this message has been shared with Vietnamese youths.

第12回宮城大学のベトナム研修プログラムが終了しました。

震災後から開始して今年で8年目になります。 学生と教員約250人がハノイ、ホーチミン、フエ、クアンチー、クアンビン、ダナン、ホイアン、カントー、アンザン、ドンタップ、ベンチェーの視察に加え、日越企業の訪問、少数民族、学生や民間人との交流を続けてきました。

震災の被害にめげず将来を築く東北と、戦争から国を再建し発展させようとするベトナムに通じるものがあるはずです。

お互いの強さを知り、敬意を持って応援し合うこと。

この経験は、学生が日越の文化や実体経済に対して自分の理解を深め、未来の日越を繋ぐ人材の礎になるでしょう。

若者たちの交流が、これからもっと複雑になる国際間の平和と協調に役立つよう、大人たちは力を尽くさなくてはなりません。

長く活動を支えてくださる皆様に心から感謝いたします。

Minh Tran Garden

Tham quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tham quan Di sản văn hóa – Cố đô Huế

Tham quan Làng cổ Phước Tích – DMZ – Địa đạo Vịnh Mốc

Tham quan làng dân tộc Catou

Giao lưu trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Giao lưu trường Cao đẳng Bến Tre

Tham quan trường Mầm non Hoa Dừa – Bến Tre

Tham quan công ty Fuji Xerox

Tham quan công ty Acecook

Tham quan công ty NEC

Tiệc Giao Lưu Tại Minh Trân Garden