Miyagi University’sReal Asia Program in Vietnam #11

16-18/03/2018

This is a program developed by International Center of Miyagi University. The object of this program is to provide living abroad experience to Miyagi students and from that experience the students can develop understanding and perspectives about living outside Japan. Moreover, they can become a connection between Japan with other Asian countries and having an opportunity to develop them self in an unfamiliar environment. Recently, Vietnam is the counterpart of this program with the cooperation of Minh Tran Hi-Tech Company to provide support in coordination and forming connection with other Universities to expand the program in the future.

Minh Tran Garden

Tham quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tham quan công ty Xerox

Giao lưu trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Tham quan Di sản văn hóa – Cố đô Huế

Tham quan Phước Tích – DMZ

Tham quan Hội An

Tham quan làng dân tộc Catou

Giao lưu với Mr. KAWAKAMI NOBUAKI – Hiệu Trưởng Đại Học Miyagi

 

Giao lưu trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ

 

Tham quan Cần Thơ

 

Tham quan công ty Acecook

 

Tham quan công ty NEC

Tham quan công ty Heineken

 

Tiệc Giao Lưu Tại Minh Trân Garden