“Hội Thảo Thúc Đẩy Du Lịch Nông Nghiệp Và Xây Dựng Thương Hiệu Lâm Đồng”

Ngày 1 ( 13/9)

Ngày 2 (14/9)

 

Ngày 4 (16/9)