Hoa Higanbana cuối hè trong vườn nhà.

Thứ hai 18/9/2023.
Thân chúc bình an hạnh phúc.