Giới Thiệu Về TPP Và Thông Tin Kết Nối Doanh Nghiệp Kiều Bào

Ngày 26.8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), Ủy ban về người Việt Nam ở Nước Ngoài phối hợp với Công ty Minh Trân tổ chức Hội nghị “Giới thiệu về TPP và thông tin kết nối doanh nghiệp kiều bào” tại Vườn Minh Trân.

Với mục đích cung cấp các thông tin thiết thực về Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương TPP, hỗ trợ doanh nghiệp kiều bào chủ động có những chiến lược đúng đắn trong phát triển sản xuất kinh doanh, phù hợp với thị trường tiềm năng khi hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp kiều bào có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp Thành phố.