GIAO LƯU “XƯA VÀ NAY – CÓ MỘT SÀI GÒN NHƯ THẾ”

Ngày 22/02/2022, tại khu vườn Minh Trân đã có buổi giao lưu “Xưa và nay – Có một Sài Gòn như thế”…