GIAO LƯU NGƯỜI BẠN NHẬT BẢN YÊU NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN NAKATANI AKARI

Ngày 08/05/2022, tại khu vườn Minh Trân đã có buổi giao lưu người bạn Nhật Bản yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn Nakatani Akari…