Giao Lưu Ngân Hàng Kansai Urban

Ngày 18/11/2016, tại khu vườn Minh Trân đã có buổi giao lưu ngân hàng Kansai Urban…