GIAO LƯU HỢP TÁC ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ẤN ĐỘ 10/11/2022

Ngày 10/11/2022, đã có buổi Giao lưu hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam – Ấn Độ tại Minh Trân Garden