GIAO LƯU HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TP HCM (HAMEE)

Ngày 30/07/2022, đã có buổi giao lưu hội doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.Hồ Chí Minh (HaMee) tại khu vườn Minh Trân…