GIAO LƯU GẶP GỠ BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM PHÍA NAM LẦN THỨ 4 TẠI VƯỜN MINH TRÂN – VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM

Thứ Bảy 12/3/2022

Minh Trân – Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam thân chào đại biểu tham dự “Giao lưu sống mãi với tuổi 20” của Câu lạc bộ Cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam lần thứ 4.

Thật sự hạnh phúc và cảm động được dịp giao lưu chia sẻ với những người thuộc thế hệ phục hồi hậu quả chiến tranh, xây dựng đổi mới, hội nhập quốc tế nhưng đến nay vẫn hồn nhiên với tư duy “Sống mãi với tuổi 20” như vậy.

Đây là mô hình Sinh hoạt Cộng đồng Xã hội rất ý nghĩa…