Giao Lưu Đoàn Sinh Viên Hà Nội Tiêu Biểu

Ngày 03/12/2016, đã diễn ra buổi giao lưu đoàn sinh viên Hà Nội tiêu biểu tại Minh Trân Garden…