GIAO LƯU CÙNG HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2015, tại vườn Minh Trân đã có buổi giao lưu thân mật cùng các nghệ sĩ, diễn viên gạo cội của nền điện ảnh nước nhà.