GIAO LƯU CHƯƠNG TRÌNH “DỊCH VỤ Y TẾ CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI”

Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Minh Trân -Vườn ươm Giấc Mơ Việt Nam tổ chức giao lưu Chương trình “Dịch vụ y tế cộng đồng và xã hội người cao tuổi” với sự tham gia của nhiều Giáo sư Chuyên gia Việt Nam-Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ y tế cộng đồng, giáo dục chăm sóc sức khỏe và Khoa học Dược.