Dong Thap Investment Promotion visit in Japan

08 Jun.

Chào xã giao HĐND Tỉnh IBARAKI

Hội đàm Thống đốc Tỉnh IBARAKI

09 June

Thăm trung tâm nghiên cứu công nghệ Nông Nghiệp

Thăm và làm việc tại Đại Sứ Quán Việt Nam

 

10 June

Thăm và làm việc tại công ty NEC

Giao lưu tổ chức JAVINET

11 June

Chào xã giao thống đốc tỉnh AICHI

Giao lưu gặp gỡ Phó tỉnh trưởng tỉnh MIE

12 June

Tham quan bảo tàng Cafe UCC

Chào xã giao Thống đốc tỉnh HYOGO

Tham quan đất nước Nhật Bản