DIỄN ĐÀN “HỢP TÁC VIỆT NAM – NHẬT BẢN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP”

Ngày 03-04, Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao và công ty Minh Trân đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Nông nghiệp” với mục đích tạo cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản để gặp gỡ, trao đổi thông tin về các tiến bộ KH&CN ứng dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, tìm hiểu khả năng hợp tác và các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, đây là dịp để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu dịch vụ, sản phẩm và giao lưu với các doanh nghiệp Nhật nhằm tìm kiếm đối tác tiềm năng để hợp tác kinh doanh trong tương lai cũng như kêu gọi đầu tư vào các Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các Trung tâm Công nghệ sinh học.