Bài thơ “Dì Tôi”

Thứ Năm 3/8/2023

Thân chúc bình an hạnh phúc. 
Xin chia sẻ bài thơ của một người bạn…