ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ EVN

Ngày 06/05/2022, EVN tổ chức đào tạo cán bộ quản lý tại khu vườn Minh Trân…