CTS Và Quốc Gia Khởi Nghiệp

Ngày 28/8 vừa qua, tại Vườn Minh Trân, Trung Tâm Khoa Học Tư Duy (CTS) tổ chức diễn đàn tham luận về quốc gia khởi nghiệp với chủ đề: Tư Duy Sáng Tạo Để Kiến Tạo Quốc Gia Khởi Nghiệp.