“Chương trình sinh hoạt trải nghiệm
giao lưu văn hoá dân tộc Cơ Tu tại Vườn Minh Trân”

Ngày thứ 7, 20 tháng 4, từ 13h00 đến 18h00.
Phí tham gia : 600.000 VNĐ / người

“Chương trình sinh hoạt trải nghiệm giao lưu văn hoá dân tộc Cơ Tu tại Vườn Minh Trân”

Với ý nghĩa cùng chung tay đóng góp lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc Cơ Tu, Vườn Minh Trân tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt đời thường ngày như nhảy sạp, cách dệt khung cửi, cơ hội mặc thử trang phục dân tộc và thưởng thức các món ăn đậm nét dân dã, mộc mạc của người Cơ Tu.