Chương Trình Gặp Gỡ Thân Mật Chuyên Gia Trí Thức Kiều Bào Xuân Đinh Dậu “Kết Nối Và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam 2017”

Đây là buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật giữa các chuyên gia, trí thức Kiều bào trên thế giới do Bộ Khoa Học Công Nghệ, Bộ Ngoại Giao, Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, Hội Liên Lạc Người Việt Nam Ở Nước Ngoài và Công Ty Minh Trân tổ chức tại Vườn Minh Trân – Vườn Ươm Giấc Mơ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Kết nối mạng lưới chuyên gia trí thức Việt Nam tại nước ngoài

Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2017

Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017

Sở Khoa Học Công Nghệ

Năm 2016, Việt Nam thu hút hơn 250 trí thức Việt kiều đóng góp cho đất nước

Báo Điện Tử VTV

“Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017” – Diễn đàn của trí thức kiều bào

Kết nối chuyên gia kiều bào phục vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Tuổi Trẻ

Kết nối mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên Thế Giới

Người Lao Động

Huy động trí thức kiều bào cho phát triển công nghệ

Khoa Học Phát Triển

Hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017

Phụ Nữ Hiện Đại

Hội thảo “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2017