Buổi làm việc lần hai về hợp tác & chuyển giao công nghệ Nano

Buổi làm việc lần hai về hợp tác & chuyển giao công nghệ Nano – nghiên cứu nuôi cấy Nấm dược liệu; nhằm bào chế các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh.
Hội thảo giữa Vườn Minh Trân và Doctor. Professor. Peter Palanugool (Chairman Bangkok Assay Office Group Thailand) – một tỷ phú của Thailand về công nghệ sinh học và nghiên cứu giáo dục chăm sóc sức khỏe.