Ben Tre Investment Promotion visit in Japan

24 – 28/10/2018

24/10

Gặp gỡ và làm việc với Ngân Hàng Kansai

Tham quan đất nước Nhật Bản

25/10

Tham quan Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Rakuenkai và Bệnh viện chữ thập đỏ Taka

Giao lưu gặp gỡ Phó Thống đốc tỉnh Hyogo

Giao lưu với Thị trưởng thành phố Toyohashi

26/10

Tham quan Inochio Farm

Tham quan Trung tâm Biomass

Tham quan Trung tâm Năng lượng Toyohashi

Tham quan Trung tâm phân phối hoa – Thành phố Tahara

Tham quan hộ nông dân – Thành phố Tahara

Tham quan Trung tâm phát điện năng lượng Mặt trời và Gió

Tham quan Trung tâm phát điện năng lượng Mặt trời và Gió


Giao lưu với Thị trưởng Thành phố Toyohashi và Tahara