BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI LẦN HAI “Tầm nhìn đến năm 2020 Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”

do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức
Thành phố Hồ Chí Minh, 26 – 30 / 09 / 2012

Commendation certificate from Minister of Foreign Affairs
at second conference for Overseas Vietnamese
“Vision to 2020 – the Overseas Vietnamese Community’s
Integration and Development with the Nation”
organised by the State Committee for Overseas Vietnamese Affairs
(COVA) under the Ministry of Foreign Affairs.

Thông tin thêm
 HTV9 Television

Tại phiên bế mạc ngày 28/09, Ông Nguyễn Trí Dũng – Việt kiều Nhật – đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh vì có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam

Ông Nguyễn Trí Dũng đã có bài tham luận tại HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 3 “Trí thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Từ tiềm năng đến hiện thực” với nội dung Suy nghĩ về tư duy phát triển Việt Nam bền vững
Thông tin thêm