BAN THƯỜNG TRỰC MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỌP MẶT MỪNG XUÂN NHÂM DẦN

Ngày 18/02/2022, Ban Thường trực Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ họp mặt mừng xuân Nhâm Dần trong không khí hân hoan.