Author Archives: Trúc Nhi Nguyễn

GIAO LƯU GẶP GỠ BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM PHÍA NAM LẦN THỨ 4 TẠI VƯỜN MINH TRÂN – VƯỜN ƯƠM GIẤC MƠ VIỆT NAM

Thứ Bảy 12/3/2022 Minh Trân – Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam thân chào đại biểu tham dự “Giao lưu sống mãi với tuổi 20” của Câu lạc bộ Cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam lần thứ 4. Thật sự hạnh phúc và cảm động được dịp giao lưu chia sẻ […]